Přehledný průvodce volbami do krajů a Senátu: kdy, kde a jak hlasovat

Češi v pátek a v sobotu zvolí své zástupce do krajských zastupitelstev a do Senátu. Krajské volby se konají ve všech krajích Česka s výjimkou Prahy, volí se také v 27 senátních obvodech. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo senátních voleb se koná v pátek 14. a v sobotu 15. října ve stejných časech.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Volby 2014 | Foto: Filip Jandourek

Kde se bude volit do krajských zastupitelstev?
Volby se konají ve všech krajích ČR s výjimkou Prahy.

Kdo může do krajského zastupitelstva volit?
Právo volit do zastupitelstva kraje má občan ČR, který je způsobilý, nejpozději v druhý den voleb dosáhl 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Vydávání volebních průkazů pro ty, kteří chtěli volit mimo své trvalé bydliště, skončilo ve středu. Teď už mají zájemci smůlu.

Kdo může být volen?
Členem zastupitelstva kraje může být zvolen každý volič, který má volební právo.

Kolik krajských zastupitelů se volí?
Celkem se volí 675 krajských zastupitelů. V krajích do 600 tisíc obyvatel má zastupitelstvo 45 členů (Plzeňský, Karlovarský, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina a Zlínský), v krajích nad 600 tisíc obyvatel 55 členů (Jihočeský, Ústecký a Olomoucký) a v krajích s více než 900 tisíci obyvatel 65 zastupitelů (Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský).

Jaký volební systém se v krajských volbách používá?
Volby se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva podle zásad poměrného zastoupení.

Jakým způsobem se krajští zastupitelé volí?
Hlasovací lístky jsou vytištěny samostatně pro každý kandidující politický subjekt. Po příchodu do volební místnosti voliči obdrží obálku, do které vloží pouze jeden hlasovací lístek vybrané strany, hnutí či koalice. Na tomto lístku může volič zakroužkovat pořadové číslo nejvýše u čtyř kandidátů, a udělit jim tak své preferenční hlasy. Jiné písemné úpravy nemají na další posuzování vliv.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje | Foto: Michal Záboj

Jak se v zastupitelstvu rozdělí mandáty?
Stanovený počet mandátů v zastupitelstvu kraje se rozdělí jen v jednom skrutiniu, do kterého postupují pouze ty subjekty, které v rámci kraje získaly alespoň pět procent z celkového počtu platných hlasů v kraji.

Pro výpočet mandátů se používá modifikovaný D'Hondtův systém. V rámci jednotlivých politických subjektů připadnou mandáty kandidátům podle pořadí na hlasovacím lístku. Jestliže však některý z kandidátů získal takový počet preferenčních hlasů, který činí nejméně pět procent z celkového množství platných hlasů odevzdaných pro jeho politický subjekt, připadne mandát přednostně jemu.

Jak dlouhé je funkční období zvolených krajských zastupitelů?
Krajští zastupitelé jsou voleni na čtyři roky.

VIZITKY KRAJSKÝCH LÍDRŮ

Číst článek

V kolika obvodech se volí do Senátu?
Volby se konají v 27 obvodech, v nichž současným senátorům skončí mandát.

Jaký volební systém se používá?
Do Senátu se volí většinovým volebním systémem. Volič tedy nedává hlas kandidátce politické strany, ale vybírá si z několika konkrétních kandidátů. Pokud v prvním kole nezíská žádný kandidát v daném obvodě více než 50 procent hlasů, rozhodne se mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty v kole druhém. V případě rovnosti hlasů rozhodne los.

Kdo může senátory volit?
Volit může český občan, který je podle zákona způsobilý a dosáhne nejpozději druhý den voleb věku 18 let. V případném druhém kole pak může volit i ten, komu je 18 let až v druhý den druhého kola. Hlasovat musí v místě svého trvalého bydliště, případně s voličským průkazem i jinde ve volebním obvodu, k němuž náleží.

Senát ČR | Foto: Wikimedia Commons CC-BY-3.0

Volit do Senátu mohou i osoby zapsané ve zvláštním seznamu voličů (voliči, kteří například v obvodu obce vykonávají vojenskou službu, jsou v nemocnici nebo ve vězení). Každý volič musí volební komisi prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR.

Jakým způsobem se do Senátu volí?
Každý kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku. Volič pak ve volební místnosti vloží do obálky lístek se jménem vybraného kandidáta. Tento lístek se nijak neupravuje. Lístky pro případné druhé kolo voliči nedostanou předem, ale obdrží je až ve volební místnosti.

Může se do Senátu volit i v zahraničí?
Voleb do Senátu se mohou zúčastnit i Češi žijící v zahraničí. Krajané, zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem, nemohou však hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí (jako v případě voleb do Sněmovny), ale musejí přijet do ČR s voličským průkazem, který dostanou od velvyslanectví. Hlasovat pak mohou v kterémkoli volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme