esperanto

esperanto v textech na iROZHLASU

|Pavel Novák, Zuzana Filípková, Jan Piroch |Historie

První učebnice esperanta vyšla před 125 lety. Jazykem mluví dva miliony lidí

Doktor Esperanto, tedy doktor Doufající. Tak podepsal polský oční lékař Ludvik Zamenhof svou první učebnici mezinárodního umělého jazyka, která vyšla právě před 125 lety. V dnešním světě se mluví skoro sedmi tisíci jazyky. Jen v Evropské unii existuje 23 oficiálních řečí. Vnést nějaký řád do tohoto jazykového zmatku se pokoušeli vědci i amatéři hlavně v 19. století. Nejúspěšnější z nich byl právě Zamenhof.