Řecko

Praha| |Tereza Zavadilová |Komentáře |Komentář

Očkuj se, nebo jdi

Obavy z toho, že nastanou další omezení a lockdowny vedou různé úřady i firmy k tomu, že nutí své pracovníky k očkování. Asi největšímu tlaku nyní musejí odolávat zaměstnanci státu a veřejných služeb.