Zastoupení jednotlivých skupin ve společnosti podle důvěry v konspirační a dezinformační příbhěhy | Zdroj: iROZHLAS.cz

Odstíny nedůvěry:
osm skupin rozdělených konspiracemi

Praha | Tomáš Pika a Jan Cibulka |

Čtěte celý článek

Unikátní výzkum pro zpravodajský web Českého rozhlasu iROZHLAS.cz, který zpracovali odborníci z Národního institutu SYRI, identifikoval v české společnosti osm skupin lidí, které se liší vírou v konspirace a dezinformace. Kromě kategorických příznivců a odpůrců existují i mírní příznivci obou směrů a nevyhranění. Jaký vztah nakonec ke konspiracím a dezinformacím zaujmou, ovlivňuje třeba i důvěra ve vládu, Poslaneckou sněmovnu či média.

Obsah


Silní odpůrci konspirací

Demokracie je pro ně klíčová. Silně důvěřují státním institucím i veřejnoprávním médiím.

 • Skupina silných odpůrců konspirací je v české společnosti zastoupená zhruba 17 procenty.
 • Tuto skupinu charakterizuje důvěra k aktuálnímu politickému systému, demokracii považují za lepší způsob vlády než kterýkoliv jiný. Mají velký zájem o politiku.
 • Členství v Evropské unii a NATO považují za důležité a pevně souhlasí s kroky vlády na podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem. Mají také vstřícný postoj k přijímání uprchlíků z Ukrajiny.
 • Informace čerpají z různých zpravodajských webů a týdeníků, vyznačují se také vysokou mírou sledování veřejnoprávních médií.
 • Ke konspiračním a dezinformačním narativům jsou ve svých postojích zcela jasně odmítaví. V průměru nesouhlasí se sedmnácti z dvaceti konspiračních narativů.

Mírní odpůrci konspirací

Konspiracím nevěří, ale ani je kategoricky neodmítají. Státu a jeho institucím důvěřují, ovšem s větší rezervou.

 • Skupina mírných odpůrců konspirací je v české společnosti zastoupena přibližně 20 procenty.
 • Do této kategorie spadají lidé, kteří většinově věří současnému politickému systému. Jejich důvěra má ale své limity, nejsou tak kategoričtí jako první skupina. Mají zájem o politiku.
 • Vyjadřují spokojenost s členstvím Česka v Evropské unii a NATO, mají také vstřícný postoj k materiální pomoci Ukrajině ve válce s Ruskem.
 • Informace čerpají ze stejných zdrojů jako silní odpůrci konspirací. I u nich je vysoká míra sledování veřejnoprávních médií.
 • S konspiračními a dezinformačními narativy také nesouhlasí. V průměru odmítají patnáct z dvaceti výroků, ale nejsou při tom tak důrazní jako silní odpůrci.

Nezapojení odpůrci konspirací

Méně se zajímají o společenské dění. Konspiracím příliš nevěří, avšak do značné míry ani státu.

 • Nezapojených odpůrců konspirací je v Česku zhruba 17 procent.
 • Skupina se vyznačuje celkově nižší důvěrou v politický systém, což ovlivňuje i zájem o politiku. Většinově stále považují demokracii za lepší způsob vlády než jakýkoliv jiný, odpovědi však nejsou tak přesvědčivé jako u předchozích dvou skupin.
 • Vlažnější je i jejich přístup k nadnárodním uskupením, jako je Evropská unie či NATO. S členstvím v nich jsou sice relativně spokojení, mají ale větší výhrady než silní a mírní odpůrci konspirací. Podpora vlády ve vztahu k pomoci Ukrajině je také vlažnější.
 • Nezapojení odpůrci konspirací nesouhlasí v průměru s devíti narativy z dvaceti a průměrně u sedmi výroků odpovídají, že neví.

Apatičtí

O společenské dění se nezajímají.

 • Apatických je v české společnosti přibližně šest procent.
 • Jde o skupinu, která je nejméně navázaná na politický systém a společenské dění obecně. Z toho vyplývá nízký zájem o politiku, ale i samotné konspirační narativy.
 • Apatičtí věnují nejmenší pozornost různým typům médií a nevytvářejí si žádné pevné politické postoje. Jejich postoj v rámci systému se vyznačuje vysokou mírou nezájmu – na otázky nejčastěji odpovídali „nevím“.
 • Lidé z této skupiny neví, zda souhlasit, nebo nesouhlasit průměrně u čtrnácti výroků z dvaceti.

Něco na tom je

Některé konspirace alespoň z části přijímají s argumentem, že „na tom něco je“.

 • Do skupiny, která si myslí, že něco na konspiracích může být, se v Česku zařadí zhruba 13 procent lidí.
 • Z hlediska důvěry v politický systém a zájmu o politiku je tato skupina lidí vůči zbytku společnosti průměrná. V mnohých charakteristikách se velmi podobá skupině nezapojených odpůrců konspirací.
 • Na rozdíl od nich jsou ale tito lidé mnohem vlažnější v politických postojích, spokojeností s členstvím v Evropské unii a v NATO nebo v souhlasu s konkrétními kroky vlády v pomoci Ukrajině při válce s Ruskem.
 • Lidé ve skupině Něco na tom je volí v průměru u pěti výroků z dvaceti odpověď „tak napůl“ a v průměru u sedmi výroků „spíše nesouhlasím“.

Mírní příznivci konspirací zaměření na migraci

Oproti dalším příznivcům konspirací více důvěřují vybraným institucím. Obávají se ale migrace z jiných kultur, proto případně neodmítají ani vládu pevné ruky, která může nastolit ve společnosti řád.

 • Mírných příznivců zaměřených na konspirace o migraci je v české společnosti přibližně deset procent.
 • Tito lidé mají silnější důvěru v politický systém než zbylé skupiny příznivců konspirací. A také vysoký zájem o politiku. Přiklání se k názoru, že demokracie je lepší způsob vlády než jakýkoliv jiný. Ovšem nemalou mírou je zastoupená i odpověď, že za určitých okolností je autoritativní způsob vlády lepší.
 • Skupina se vyznačuje vyšší mírou souhlasu s konspiračními narativy a zároveň velkou jistotou v názorech na ně. A to zejména u výroků, které se týkají migrace z jiných kontinentů a jiné kultury.
 • V průměru souhlasí se sedmi a nesouhlasí s devíti konspiračními narativy z dvaceti.
 • Poměrně dost konzumují média veřejné služby, ale i zpravodajské weby a do jisté míry i konspirační a dezinformační stránky.

Mírní příznivci konspirací zaměření na covid-19

Nedůvěřují médiím ani státu, kterým vyčítají také to, že podle nich zamlčují původ pandemie covidu a skrývají negativní dopady očkování.

 • Mírných příznivců zaměřených na konspirace o covidu je v Česku kolem 12 procent.
 • Charakterizuje je malá důvěra v politický systém a relativně malý zájem o politiku. Demokracie není pro tyto lidi preferovaným uspořádáním. Často si myslí, že je jedno, jaký je zrovna režim.
 • Informace o politice nejčastěji čerpají z komerčních televizí a rádií nebo zpravodajských webů. Vzhledem k tomu, že je však využívají v o něco menší míře než jiné skupiny, významnou roli u nich pak hrají sociální média a personalizovaná komunikace, ke které jsou užívány platformy, jako je e-mail či chatovací aplikace. Vyhledávají ale také weby zaměřené na konspirace a dezinformace.
 • Tito lidé jsou většinou nespokojení s členstvím v NATO a v Evropské unii. Stejně tak jsou kritičtí vůči vládní podpoře Ukrajiny a přijímání ukrajinských uprchlíků.
 • Mírní příznivci zaměření na konspirace o covidu souhlasí v průměru se sedmi výroky z dvaceti a v průměru u šesti výroků neví, jak odpovědět.

Silní příznivci konspirací

Zajímají se o politiku, nedůvěřují mainstreamovým médiím, státu ani jeho institucím. Kromě běžných médií sledují i ty alternativní, od konspiračních webů po kanály na telegramu.

 • Skupinu silných příznivců konspirací tvoří přibližně šest procent české populace.
 • Projevují poměrně veliký zájem o politiku. Zároveň ale silně nedůvěřují politickému systému. Nejsou pevně přesvědčeni o tom, že je demokracie nejlepší způsob vlády. Často zmiňují, že je jim v zásadě jedno, jestli žijí v demokratickém, či nedemokratickém systému.
 • Jsou výrazně nespokojení s členstvím Česka v NATO a Evropské unii. Rozhodný nesouhlas vyjadřují s českou pomocí Ukrajině v konfliktu s Ruskem a přijímáním ukrajinských uprchlíků.
 • Silní příznivci konspirací čerpají informace z obrovské palety zdrojů. Méně vyhledávají informace ve veřejnoprávních médiích, zato výrazně více než ostatní skupiny konzumují weby zaměřené na konspirace a dezinformace. Dalšími zdroji pak jsou zpravodajské weby, příspěvky na sociálních sítích či ty, na které narazí v chatovacích platformách nebo e-mailech.
 • Silní příznivci souhlasí v průměru se čtrnácti narativy z dvaceti.

Tomáš Pika a Jan Cibulka

Související témata: politika, NATO, vláda, Evropská unie, Ukrajina, demokracie, Rusko, Česko, konspirace, dezinformace, Společnost nedůvěry