Amerika

Praha| |Jan Fingerland |Komentáře |Komentář

Něco nového – strach o Ameriku

Lidé spolu nemluví, nedebatují, nanejvýš se hádají. Jeden můj americký známý domácí politiku raději sleduje prostřednictvím britské BBC, protože už nesnese stranický a bojovný tón amerických médií.