Studentka si to špatně vyložila. Se závěrem etické rady nesouhlasím, hájí se docent, který se choval nevhodně

Několik studentek uvedlo jeho jméno v anonymních dotaznících na téma obtěžujícího chování. Petr Valášek, docent anatomie z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz sám popisuje některá obvinění: schůzka na paddleboardu, špatně vyplněná tabulka, ruka na hrudní kosti. „Vše to byly domněnky nebo zcela nemožné věci,“ snaží se vyvrátit nařčení, kterým čelil.

Rozhovor Praha Tento článek je více než rok starý Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Petr Valášek, 1. lékařská fakulta

Petr Valášek, 1. lékařská fakulta | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Etická rada ve stanovisku z 25. ledna 2022 uvedla, cituji: „P.V. se dopustil nevhodného chování, které nebylo v souladu s Etickým kodexem Univerzity Karlovy“. Vyjmenovává tam určité body. Zajímalo by mě, zda souhlasíte s tímto závěrem?
Ano, s některými body souhlasím.

Dobře. Takže bychom si měli projít jednotlivé body. V prvním bodě se píše: „Chování nebylo v souladu s Etickým kodexem Univerzity Karlovy, když člen akademické obce ctí mravní principy a zásady, když nejméně v jednom případě jednal se studentkou způsobem nezachovávajícím lidskou důstojnost, konkrétně když ji vyzýval k vyhmatání tuberculi pubici, tedy bodu umístěného ve významně intimním prostoru člověka.“ To je bod, se kterým souhlasíte, nebo nesouhlasíte?
Nesouhlasím s tím, s těmi ostatními ano.

Za ‚obtěžující chování‘ výtka děkana. ‚K vyhmatání intimního místa jsem nevyzýval,‘ brání se docent anatomie

Číst článek

A z jakého důvodu nesouhlasíte s tím prvním bodem?
Protože jsem ji nevyzýval k vyhmatání tubercula pubica. Je to v intimní části. Ani to není v seznamu vyhmatatelných součástí v našich učebnicích. Je potřeba o něm vědět, ale není k vyhmatávání.

Tak jak si vysvětlujete to, že etická rada konstatovala závěr, že k pobídce došlo?
(odmlka) To nevím. Studentka psala stížnost, ve které zmiňuje, že jsem ji vyzval k tomu, aby si vyhmatala tuberculum pubicum. A když to nezvládne, takže jsem ji prý špatně hodnotil. Akorát že ona už hodnocena byla. Toto bylo zkoušení pro její zpětnou vazbu, jakou bude mít dále úspěšnost u zkoušky. Nejednalo se o zkoušení klasifikované, ale jednalo se už jenom o zpětnou vazbu.

Takže studentka tvrdila, že když mělo dojít k té výzvě, tak to bylo podmiňováno tím, že splní, nebo nesplní zkoušku?
Ano, respektive zápočet. Ale ten už měla udělený pár dní předtím.

Bavíme se tedy o situaci v zimním semestru po udělení zápočtů. A poté ji v letní semestru čekala ještě zkouška z anatomie.
Tam je pak také ještě jeden zápočet, to už takové problémy neměla. A pak je zkouška, která už jde zcela mimo mě.

Setkali jste se spolu ještě v letním semestru u zápočtu?
To probíhá průběžně. Jestli měla průběžně testy, tak udělení zápočtu je automatické. V zimním semestru měla problémy a dával jsem jí informace o tom, jak to probíhá, kdyby nezvládla ta témata včas v daném termínu.

Vraťme se tedy o čtyři roky nazpátek a popište nám, prosím, jak to probíhalo. V čem se liší její výpověď od té vaší?
Ke konci zimního semestru měla asi pět nebo šest témat, která neměla hotová. Něco z toho vyřešila s mojí lektorkou, něco z toho vyřešila se mnou ještě před tím posledním týdnem. Pak nám zbylo jedno nebo dvě témata, která jsme si dali vzhledem k času ještě v tom prvním týdnu po udělení zápočtu. Takže to jsme se domluvili. Ale nakonec tím, že ta tři nebo čtyři zvládla dobře, tak jsem jí zápočet udělil spolu se všemi ostatními v kruhu. Toto jsme měli jako rest pro to, aby měla zpětnou vazbu.

A téma při této zpětné vazbě bylo jaké?
Já si to nepamatuji. Mám s ní e-mailovou výměnu, kterou jsem dával k dispozici, ne messengerovou, jak psala ona. Myslím ale, že to byla břišní stěna, tudíž potom i kýly, tříselná oblast, do které spadá to tuberculum pubicum.

„Jsem vycvičený ze zahraničí, že jsem čestný člověk. Když k něčemu dojde, tak se přiznám. Tyto stížnosti se velice špatně dokazují, poněvadž je to výrok proti výroku. Sexuální zneužívání je navíc velice živé téma.“

Petr Valášek (docent anatomie)

Dobře, vraťme se znovu k závěrům etické rady. Když jste jí všechno předložil, proč ve výsledku dala za pravdu studentce? Proč konstatovala, že měla pravdu ona, a vy ne?
Ono se to špatně dokazuje. Je to výrok proti výroku. Já jsem se choval dost ve stresu, protože jsem to viděl ve čtyřech krocích. První byla anonymní stížnost v SISu (Studijní informační systém – pozn. red.), která vůbec nedávala smysl. O týden později se objevila stížnost, která byla sebrána studentem druhého ročníku. Tam bylo těch stížností víc, asi dvě nebo tři. Jedna byla kvůli excelovému dokumentu, kde jsem něco nedopsal a oni si to interpretovali tak, že jsem o tu dívku nějak měl zájem. A tato (stížnost na vyhmatání tuberculi pubici – pozn. red.) byla rozepsána, že „ráda se podělí“, tuberculum pubicum. To už mi došlo, odkud pochází, poněvadž to byla jenom jediná dívka, se kterou jsme měli takové potíže při zápočtech.

Potom přišla facebooková výzva, zda nejmenovaný učitel na anatomickém ústavu někoho obtěžuje nebo obtěžoval. A to už bylo pět ročníků čili v podstatě celá 1. lékařská fakulta. To jsem už komunikoval, že vím, o koho se jedná.

Facebooková výzva, o které mluvíte, byla nějaká další akce, která se zabývala možným obtěžováním na 1. lékařské fakultě?
Ano. Čtvrtý krok jste byli vy, první kontakt s vámi (redakce začala shromažďovat informace o případu obtěžování na 1. lékařské fakultě už na přelomu roku – pozn. red.) a to už jsem nervově nevydržel. Jelikož jsou ty procesy dlouhodobější, tak jsem chtěl znát motivaci, kde se toto bere. Jelikož tam figuroval oznamovatel z facebookové výzvy, tak jsem porušil etický kodex a našel jsem si ho ve Studentském informačním systému. Kontaktoval jsem ho a porušil jsem další kodex, když jsem mu zmínil detaily o té dívce.

Kontaktování oznamovatele

Proč jste kontaktovat oznamovatele?
Jsem vycvičený ze zahraničí, že jsem čestný člověk. Když k něčemu dojde, tak se přiznám. Tyto stížnosti se velice špatně dokazují, poněvadž je to výrok proti výroku. Sexuální zneužívání je navíc velice živé téma a může to člověku potenciálně zničit úplně celou kariéru na všech stranách. To znamená: obával jsem se toho výsledku, jak to může být řešeno a že bych posléze musel třeba ukončit i práci praktického lékaře čili vlastně zahodit veškeré své vzdělání. Byl to můj nejhorší stres za celý život. Poté jsem i přes facebook pochopil, odkud vítr vane.

Chápu správně, že jste si vyhledával informace o studentovi, který na celou věc upozornil, třeba i na facebooku?
Ano.

Co jste zjistil?
Že jsou ve vztahu (s dívkou, která figuruje v případu vyhmatání tuberculi pubici – pozn. red.).

Se studentem, který vaše nevhodné chování nahlásil, jste se nakonec i osobně setkal. Jak to probíhalo?
Domluvili jsme si setkání u Faustova domu, že budeme mít zapnuté mikrofony, že si to všechno nahrajeme, takže jsme nepotřebovali nějaké svědky. Bylo to decentní, korektní jednání. Zmínil mi i to, co zmínil v e-mailové výměně, že jsem se dopustil přečinu, že jsem mu řekl informace o anonymní studentce. To, jestli je to jeho přítelkyně, jsme neřešili a já jsem řekl ano – cítil jsem se v koutě – udělal jsem to. Ale nesouhlasím s tím, že bych ji zneužíval nebo o ni měl nějaký sexuální zájem.

Myslíte tím, že jste mu přiznal vaši žádost k vyhmatání tuberculi pubici? 
Ne, ne, ne.

Petr Valášek, 1. lékařská fakulta | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak si vysvětlujete to, že etická rada rozhodla ve váš neprospěch? Pokud, jak vy tvrdíte, to bylo tvrzení proti tvrzení.
(dlouhá odmlka) To těžko komentovat. Ale vzhledem k tomu, že jsem udělal ty další dva přečiny, tak výtku přijímám.

Jak jste vlastně postupoval, když jste zjistil, že etická rada uznala argumenty studentky?
Říkal jsem vám, že to bylo nejstrašnější období mého života. A když to skončilo výtkou, kterou ze dvou třetin plně uznávám, tak se mi vlastně ulevilo. Přestože mi hrozí, pokud by se to opakovalo, rozvázání pracovního poměru. Vím, že k tomu podruhé nedojde, nebo jestli dojde, tak se budu bránit všemi možnými právními prostředky.

Když vezmeme dotazníkové šetření, které proběhlo, mluví se v něm o celkem devíti dokumentech, které byly předány. Čeho se týkala ta další obvinění?
Byly to domněnky nebo zcela nemožné věci. Například že bych studentce držel ruku na sternu, tedy kosti hrudní. Zkouška probíhá za přítomnosti lektora. Student sedí na druhé straně lavice, že bych se nakláněl a vyhmatával sternum, které není z anatomického hlediska podstatné, nebo že bych obešel lavici… Já jsem je neviděl všechny (devět stížností na chování docenta Valáška z dotazníkového šetření – pozn. red.). Neměl jsem k tomu pořádnou možnost se vyjádřit. Nebyly ale součástí těch výtek.

Zajímal by mě váš pohled na to, že existují i další dívky, které se se svým příběhem svěřily. Nejde o jeden nahodilý případ, což vede k úvaze, že se výpovědi dívek vzájemně podporují. A podporují tak i verzi první studentky...
Zní to logicky, ale víc vám k tomu říct nemůžu. Nebyl jsem přizván, abych se k tomu vyjádřil, takže to nemůžu komentovat.

Vy jste se nemohl vyjádřit u etické rady k těm jednotlivým obviněním?
K těm dalším, k těm deseti ne. Nebyl jsem vyzván, oni mi je nepředložili.

Vůbec vám neřekli o dalších případech?
Jenom se zeptali, jestli jsem vyhmatával sternum, a to jsem odmítl.

„Uvedl jsem, že u té anonymní studentky to bylo vlastně za dobrotu na žebrotu, poněvadž jsem se o ní opravdu staral, nejenom z výukového, ale i z lékařského hlediska trochu.“

Petr Valášek (docent anatomie)

Jak probíhalo jednání před etickou radou?
Byla tam komise s paní magistrou z právního oddělení. Všichni se mi představili, zeptali se, jestli se cítím vinen. Řekl jsem, že ne. Uvedl jsem, že u té anonymní studentky to bylo vlastně za dobrotu na žebrotu, poněvadž jsem se o ni opravdu staral, nejenom z výukového, ale trochu i z lékařského hlediska. Poté jsem řekl, že se cítím vinen, že jsem něco nedopsal v excelové tabulce, z čehož si studenti interpretovali, že jsem měl zájem o nějakou dívku.

Chyba v excelové tabulce?

Můžete to vysvětlit?
Ano, šlo o Google Sheets. Tedy dokument, který jsem měl připravený na minulý rok pro čtvrtý ročník, když byla výuka online. Studenti prezentovali různá témata, snažil jsem se udělat co nejvíce interaktivní výuku. Dělal jsem si k tomu aktivní poznámky do Google Sheets, které jsem měl s nimi sdílené. „Ptá se, odpovídá, reaguje“ a podobně. U jedné dívky jsem tam chtěl napsat „hezká prezentace“ a zvažoval jsem, že by nám v pátém a šestém ročníku dělala lektorku. V tom momentu jsem to nedopsal, nenapsal jsem ani diakritiku. Tak jsem tam napsal jenom „hezká“ a šel jsem si něco psát do svých poznámek. Potom jsem si uvědomil, že by to mohlo být špatně interpretováno, tak jsem to odstranil.

Už dříve jste naznačoval, že studentka, která vás nahlásila za tuberculum pubicum, uvedla ve stížnosti více bodů. Zbytek jste vyvrátil?
Tady se nic nedá dokázat stoprocentně, ale dá se snížit jejich pravděpodobnost. V medicíně taky není nic stoprocentního kromě smrti.

A jaké byly tedy argumenty pro to, abyste snížil jejich pravděpodobnost?
Jeden byl, že jsem tu studentku nezkoušel opakovaně a že bych ji oddaloval termín mnohokrát. Přes messenger jsem jí měl psát, aby nakonec přišla ke mně. Já jsem s ní přes takovou síť nikdy nekomunikoval, nemám ji v přátelích, takže to je nemožné. Druhá, že jsem ji zrazoval od studia. To dělám všem studentům úplně stejně. Když realisticky cítím, že mají problémy, tak jim řeknu, že ty problémy mají a aby se necítili zaseknutí třeba na konci školního roku, tak aby zvážili, jestli nemají otevřít plán B. To znamená podat si přihlášku třeba na jinou vysokou školu.

Myslíte, že to může působit…
Může to působit i motivačně. Ta dívka je teď v pátém ročníku. Možná že kdybych jí to neřekl, nevystavil ji tomu stresu… (pokrčí rameny) Dělám to decentně, nikdy nevíte, kdy naberou motivaci. Snažím se je motivovat pozitivně. V tomto mám naprosto čisté svědomí a nedělám to výhružně. K té dívce jsem neměl ani antipatie, ani sympatie, to byl čistě profesionální přístup k jednomu z mých svěřenců.

Na Masarykově univerzitě skončil pedagog kvůli údajnému sexuálnímu obtěžování studentky

Číst článek

Vraťme se k těm dalším bodům. Jaké byly další?
(dlouhé zamyšlení) Že jí nebyly uznávány testy. Akorát že ty testy si opravovali všichni dohromady. Většinu z nich opravovala má lektorka, takže na mě pak zbyl až ten třetí termín. To není termín, ale třetí možnost opravy z daného tématu. Ona si to naštosovala až na konec.

A vy tedy trváte na tom, že to tuberculum proběhlo po zápočtu.
Ano, po zápočtu. Čili to nebylo klasifikováno. Ale řekl jsem jí, že toto by u zkoušky nestačilo. To určitě. Ne že si to pamatuju, ale myslím, že jsem toto řekl.

Zajímá mě, jak si vysvětlujete motivaci té studentky, když by podle vás k ničemu nedošlo. Vy jste říkal, že jste ji pozitivně motivoval.
No tak naopak by měla být ráda, a ne mě očerňovat.

Jde mi o to: kdyby byla tak problematická studentka, jak jste říkal, dostudovala by až do pátého ročníku?
V prvním semestru byla. Ve druhém semestru už byla lepší. Druhý zápočet, ten už byl automaticky.

‚Je to na dluh‘

Takže vy jste jí dával zápočet, řekl jste jí, že by to u zkoušky nestačilo…
Dal jsem jí zápočet, pak jsme doladili to poslední téma nebo dvě a k jednomu nebo možná k oběma, to už si nepamatuju, jsem jí řekl, že u zkoušky by to nestačilo. Že to je na dluh.

A to už bylo bokem po té zkoušce ve vaší kanceláři?
Ano, ano. Protože za tři hodiny jsem odlétal do zahraničí. To není moje kancelář, tam to sdílíme ještě s kolegyní a s jedním kolegou, ten je na částečný úvazek. Ta kolegyně tam myslím i chvilku byla.

Byla tam?
Myslím, že jo. Ona si to nepamatuje, nedávno jsem se jí ptal.

Považujete za chybu, že jste zkoušel studentku mimo dohled dalších lidí?
V té době nikoliv, nyní stoprocentně ano. Už to nikdy neudělám.

Vraťme se ještě k té tuberculi pubici. Sám jste říkal, že je to bod, který se běžně nenahmatává. V etické radě jsou všichni lékaři. Předpokládám, že když se dozvěděli, čeho se bude týkat to jednání, tak pro ně nebylo tak obtížné určit, jestli je běžnou praxí to nahmatávat, nebo ne. Proč vám to rada uznala jako vinu, když sama ví, že se to nedá nahmatat? 
To je ten výrok proti výroku. Jestli jsem té studentce řekl: Řekněte mi, kam se upíná inguinální vaz, a ona to vnímala, že se má svléknout a prohmatávat... To je samozřejmě nesmysl! Celou interakci z celého roku si interpretovala tak, jak to nebylo.

Ještě mi tam nesedí jedna věc, když jsme měli rozhovor s děkanem, tak říkal, že s vámi mluvil. A výsledkem jednání mělo být to, že jste uznal chyby, kterých jste se dopustil, a že jste se z toho ponaučil. Nebylo tam ale vůbec řečeno, že byste nesouhlasil s jedním bodem té etické rady.
To jsem nesouhlasil.

Petr Valášek, 1. lékařská fakulta | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

A řekl jste mu to?
Ano.

Jak na to reagoval?
Pokýval hlavou. Ale ten druhý a třetí bod jsem udělal. Nevím, jestli vám to říkal, ale jestli poruším kodex ještě jednou, tak dostanu výpověď. Tahle výtka vlastně je, já nevím, jestli se tomu říká disciplinární řízení, asi ne…

Podmínečné vyloučení?
V podstatě asi ano.

Když jsme mluvili s děkanem Vokurkou, tak naznačoval, že je potřeba zdůraznit všem zaměstnancům a pedagogům, že profesionální vztah se musí udržet i poté, co student u pedagoga dokončí předmět. Ctíte toto pravidlo?
Teď už ano.

A v té době?
V té době jsem ho tak významně nevnímal. Nevnímal jsem tam ten konflikt zájmů. Ale doba se vyvíjí. Teď už nikdy nebudu zkoušet studenta, studentku sám a taky už je nebudu učit, jak vyhmatávat a vlastně vyšetřovat pacienty. To už nechám na vyšší ročníky. Vnímám to jako ochuzení pro studenty. I přátelskost z naší strany se omezí, tenhle stres za to nestojí.

Pozvání na paddleboard

Při našem prvním setkání jste mluvil o pozvání studentky na paddleboard. Bylo to z vašeho pohledu běžné?
Jednak to bylo po zkoušce, bylo léto a já jsem poprvé měl naplánováno, že si půjdu vyzkoušet paddleboard. Chtěli jsme probírat nějaké její zkušenosti z Francie s mezigeneračními projekty. Ona na paddleboard nechtěla, že to neumí. Takže jsme si tam dali jenom džus, probrali jsme to. Já jsem si šel vyzkoušet paddleboard, ona šla pryč.

„Ona na paddleboard nechtěla, že to neumí. Takže jsme si tam dali jenom džus, probrali jsme to. Já jsem si šel vyzkoušet paddleboard, ona šla pryč.“

Petr Valášek (docent anatomie)

A k podobným pozváním docházelo v minulosti?
To vám neřeknu. Rozhodně mi nic neuvízlo v paměti. Že by z toho něco bylo, rozhodně ne.

Jak si ale vysvětlujete to, že devět studentů zmínilo v dotazníku vaše jméno?
Ono když máte fámu čtyři roky, která je docela zajímavá, tak si představuji, že si v tom každý může žít a přihřát svoji polívčičku.

Nastupující studenti jezdí vždy na jaře do Dobronic na seznamovací kurzy. Je pravda, že vás měl anatomický ústav nominovat, abyste tam tento rok jel?
Tak tento rok tam jede kolegyně s kamarádkou.

Byl jste nominován?
Tenhle rok jsem nominován nebyl. To jsme zvažovali a nakonec to vzala kolegyně.

Když jste to zvažovali, tak jste brali v úvahu třeba právě stanovisko etické rady? Jde o to, že v Dobronicích se mají studenti „školit“, jak postupovat v případě, že se stanou obětí nevhodného chování.
Tak moje osoba by byla momentálně asi ne ta nejvhodnější, že by tam mohl být konflikt zájmů.

Takže to byl důvod, proč tam nejedete?
Ano.

Vít Kubant, Tomáš Pika Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme