nemoc

Praha| |Petr Holub |Komentáře |Komentář

S čím přišel koronavirus

Stále existuje temná vize, že se nový koronavirus bude rozšiřovat stejně rychle jako prasečí chřipka a zároveň tragicky dopadne větší podíl případů, než říkají současné statistiky.