Text Berlínské deklarace

V neděli uplyne 50 let od podpisu Římských smluv, které se staly základním stavebním kamenem evropské integrace. Úspěchy posledního půlstoletí ale i další směřování Evropské unie shrnuje Berlínská deklarace, jejíž text se podařilo Českému rozhlasu získat. Přinášíme ho níže v plném znění. Hlavy států a vlád mají deklaraci oficiálně vyhlásit v neděli.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Vlajky států Evropské Unie | Foto: AFP

Berlínská deklarace

Evropa byla po staletí ideou, nadějí na mír a porozumění. Tato naděje se stala skutečností. Sjednocení Evropy nám umožnilo žít v míru a blahobytu. Přineslo pospolitost a překonalo rozdíly. Každý člen napomohl ke sjednocení Evropy a k posílení demokracie a právního státu. Lásce ke svobodě, kterou projevili lidé ve střední a východní Evropě, vděčíme za to, že nepřirozené rozdělení Evropy je nyní s konečnou platností věcí minulosti. Ke sjednocení Evropy jsme dospěli na základě poznání z krvavých střetů a z minulosti plné utrpení. Dnes žijeme společně tak, jak to nebylo možné nikdy předtím.

My občané a občanky Evropské unie jsme sjednoceni k našemu prospěchu.

I.

V Evropské unii uskutečňujeme své společné ideály: nejdůležitější je pro nás člověk. Jeho důstojnost je nedotknutelná. Jeho práva jsou nezadatelná. Ženy a muži mají stejná práva. Usilujeme o mír a svobodu, demokracii a právní stát, o vzájemnou úctu a odpovědnost, o blahobyt a bezpečnost, toleranci a účast, o spravedlnost a solidaritu.

Způsob, jakým společně žijeme a pracujeme v Evropské unii, je jedinečný. Tato skutečnost se projevuje v demokratickém spolupůsobení členských států a evropských institucí. Evropská unie je založena na rovnoprávném a solidárním soužití. Tak umožňujeme spravedlivé vyvážení zájmů členských států.

V Evropské unii ctíme svébytnost a rozmanité tradice jejích členů. Otevřené hranice a živoucí pestrost jazyků, kultur a náboženství nás obohacují. Mnohých cílů nemůžeme dosáhnout osamoceně, nýbrž pouze společnými silami. Úkoly si mezi sebe dělí Evropská unie, členské státy a jejich regiony a obce.

II.

Stojíme před velkými výzvami, které se nezastaví na hranicích jednotlivých států. Naší odpovědí je Evropská unie. Pouze společně můžeme svůj evropský společenský ideál uchovat i v budoucnu pro blaho všech občanů a občanek Evropská unie. Tento evropský model v sobě spojuje hospodářský úspěch a sociální odpovědnost. Společný trh a euro nás činí silnými. Tak můžeme rostoucí celosvětovou provázanost ekonomiky a stále větší hospodářskou soutěž na mezinárodních trzích utvářet podle svých hodnotových představ. Bohatství Evropy spočívá ve vědomostech a dovednostech jejích obyvatel; ty jsou klíčem k růstu, zaměstnanosti a sociální soudržnosti.

Společně budeme potírat terorismus a organizovanou trestnou činnost. Budeme hájit právo na svobodu a občanská práva i v boji proti jejich odpůrcům. Rasismus a xenofobie nesmějí už nikdy dostat šanci.

Zasazujeme se o to, aby se konflikty ve světě řešily mírovou cestou a aby se lidé nestávali oběťmi války, terorismu nebo násilí. Evropská unie chce podporovat svobodu a rozvoj ve světě. Chceme potlačit chudobu, hlad a nemoci. V tomto úsilí chceme i nadále zaujímat vedoucí úlohu.

Chceme společně postupovat v oblasti energetické politiky a ochrany klimatu a přispět k odvrácení globální hrozby, kterou představuje změna klimatu.

III.

Evropská unie bude i v budoucnu stavět na své otevřenosti a současně na vůli svých členů společně posilovat vnitřní rozvoj Evropská unie. Evropská unie bude i nadále prosazovat demokracii, stabilitu a blahobyt za svými hranicemi.

Sjednocením Evropy se splnil sen předchozích generací. Naše dějiny nám připomínají, že tento úspěch je třeba uchovat pro budoucí generace. Proto je třeba, abychom politickou podobu Evropy neustále přizpůsobovali době. Proto jsme dnes, 50 let po podpisu římských smluv, jednotní v úsilí postavit do voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 Evropskou unii na obnovený společný základ.

Neboť víme, že Evropa je naší společnou budoucností.

Milan Kopp, Jiří Hošek, Vít Pohanka Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme