Když nás vydáte, bude to morální vítězství. Když nás nevydáte, bude to morální satisfakce, řekl Faltýnek

Přinášíme úplný projev 1. místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka ze středečního jednání sněmovny o jeho vydání k trestnímu stíhání. Poslanci jednají zároveň i o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Oba se podle policie dopustili podvodu při žádosti o padesátimilionovou dotaci pro Farmu Čapí hnízdo.

Celý projev Praha Tento článek je více než rok starý Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

První místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek při projevu ve sněmovně

První místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek při projevu ve sněmovně | Zdroj: ČTK

Publikujeme text bez úprav. Jedná se o úplný projev Jaroslava Faltýnka, který redakci poskytlo hnutí ANO. Na webu Poslanecké sněmovny je zveřejněn dosud neautorizovaný stenozáznam.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

minulý týden v úterý jsem měl poprvé možnost seznámit se s obsahem policejní žádosti, v níž jsem si přečetl příběh, jehož mám být jedním z hlavních aktérů. Který se mi ovšem nestal a v němž jsem nalezl pouhé střípky svých reálných prožitků a zkušeností.

A teď si mě klidně vydejte! Přečtěte si, jak se Babiš hájil ve sněmovně

Číst článek

Je to kompilát událostí, které se sice před 10 lety odehrály, ale které probíhaly jinak. Množství věcí z té doby jsem si již nepamatoval, ale při čtení žádosti jsem si vše postupně vybavoval.

Dámy a pánové po prostudování policejní žádosti a po konzultaci se svými právníky jsem dospěl k závěru, že Andrej Babiš i já a s námi i celé hnutí ANO čelíme bezprecedentnímu pokusu o nedemokratické ovlivnění parlamentních voleb za pomoci policejních orgánů.

Co mě k tomuto názoru vede:

  1. Žádost o vydání v kauze staré více než deset let byla doručena pouhých 7 týdnů před nadcházejícími volbami. Navíc byla doručena přesně v poslední den, kdy sněmovna ještě mohla proces o vydání vůbec zahájit. Připadá vám toto jako náhoda? Zvláště v situaci, kdy existují významné pochybnosti, zda pro podání žádosti v tento okamžik jsou skutečné důvody.
  2. Vyšetřováním byl pověřen policista, u něhož byly Vrchním soudem v Praze vysloveny důvodné pochybnosti o jeho neovlivnitelnosti, profesionalitě a nestrannosti. Tento policista byl v minulosti spojován s nekalými praktikami, proti nimž jsem se já, Andrej Babiš a celé hnutí po celou dobu našeho politického působení důrazně vymezovali. Je to náhoda?
  3. Celá žádost o naše vydání je plná věcných chyb, nepřesností, nepodložených fabulací a úplných nesmyslů. Mluvím o žádosti, jíž předcházelo jeden a půl leté policejní šetření. Jako příklad za všechny uvedu, že policejní orgán nám klade za vinu, že jsme prodali akcie soukromé společnosti bez veřejného výběrového řízení. Tento nesmysl svědčí o nekompetentnosti policisty, který si plete povinnosti státní a soukromé společnosti. Každý, kdo kdy vlastnil třeba hospodu na návsi, dobře ví, že při prodeji vlastního majetku žádné výběrové řízení pořádat nemusí. Policejní komisař, který je pod žádostí podepsán, si dokonce nedal ani tu práci, aby si fakta uváděná v žádosti ověřil ve veřejně dostupných zdrojích. Je to náhoda?
  4. Ve své žádosti komisař Nevtípil píše, že akcie společnosti ZZN Agro noví majitelé nepřevzali a nezaplatili za ně. To je lež! Noví majitelé akcie převzali a zaplatili za ně a policejní komisař o tom má důkazy, které ovšem mandátovému a imunitnímu výboru zamlčel a neuvádí je ani v žádosti. Přitom předávací protokol o fyzickém předání akcií i bankovní výpisy o zaplacení kupní ceny byly policii předány. Celá žádost je prošpikována výrazy jako fiktivní, účelový, návodný a podobně. Žádné důkazy o čemkoliv fiktivním, účelovém či návodném v žádosti ani ve spisovém materiálu však nejsou. Není tak jasné, v čem má fiktivnost dané transakce spočívat, natož z jakých důkazů na ni policejní orgán usuzuje. Je to náhoda?
  5. Celá žádost o naše vydání byla šitá na poslední chvíli, horkou jehlou, s vědomím blížících se voleb a blížícího se konce mandátu této sněmovny. Jinak si totiž nemohu vysvětlit, že komisař Nevtípil žádá o moje vydání za to, že jsem 17. listopadu 2007 schválil převod akcií, které v tento den ještě ani neexistovaly. Pouhým nahlédnutím do obchodního rejstříku, který je přístupný na internetu každému, by totiž zjistil, že v té době byla ZZN Agro ještě společností s ručením omezeným, která, jak ví i ten provozovatel venkovské hospody, žádné akcie nemá a mít nemůže. Je to náhoda?
  6. Dle informací mandátového a imunitního výboru významným důkazem, který má policejní šetření posunout do další fáze, je jakýsi znalecký posudek. S jeho obsahem ovšem policejní orgán členy mandátového a imunitního výboru, kteří měli možnost nahlédnout do spisu, neseznámil. Je to náhoda?
  7. Příslušný kontrolní orgán Evropské unie do dnešního dne nevyhodnotil, zda vůbec v případě Farmy Čapí hnízdo došlo k pochybení či nikoliv. Policejní komisař však již nyní ví, že k pochybení došlo a dokonce, že toto pochybení je úmyslným trestným činem. Je to náhoda?
  8. Pochybnosti ve mně vyvolal i průběh zasedání mandátového a imunitního výboru, kterého jsem se mohl účastnit. Text návrhu usnesení byl připraven již před jeho vlastním projednáním. Fyzicky ležel před členy výboru na stole. Diskuze i samotné projednání policejní žádosti tak byly pouze formální a i přesto že jsem zcela jasně doložil že policie záměrně zatajuje důkazy před poslaneckou sněmovnou, které celou pohádku o čapím hnízdě bourají, na textu připraveného usnesení se nezměnilo ani slovo.. Poznámka kolegy Humla, že se v mém případě zdá celá záležitost nějaká ohnutá, svědčí o tom, že nejsme zdaleka sami, komu se zdá, že celá věc není náhodou.

ONLINE: Poslanci pokračují v jednání o vydání Babiše a Faltýnka. Hlasovat se bude nejspíš až večer

Číst článek

Po tomto výčtu mně dovolte ještě jednou stručně zrekapitulovat, co jsem měl vlastně dle pana komisaře Nevtípila spáchat: jak uvádí ve své žádosti sněmovně, měl jsem spolu s kolegy z představenstva ZZN Pelhřimov prodat nepotřebnou dceřinou společnost bez výběrového řízení dětem pana Babiše a jeho manželce. Tímto krokem jsme měli zakrýt skutečnou identitu pana Babiše. Nezdá se vám to absurdní? Skrývat skutečnou identitu pana Babiše tím že to prodáme jeho dětem a jeho manželce?  A podepsat  účelovou a fiktivní smlouvu na prodej akcií a nabyvatelé si tyto akcie nepřevzaly a ani je nezaplatily. Znovu se ptám?  Je trestným činem prodat nepotřebnou firmu za cenu dle znaleckého posudku a vydělat na tom dvacet procent? Ano, to je účel podnikání, vytvářet zisk, a může se to povést i bez výběrového řízení. A co je to fiktivní smlouva? Je to smlouva, která existuje, je podepsaná oběma stranami, existují doklady o zaplacení kupní ceny a předávací protokol na převzetí akcií novými nabyvateli. Tyto všechny doklady má policie k dispozici. Tak se znovu ptám, co je na této smlouvě fiktivní? A navíc moje role v tomto příběhu končí na konci roku 2007, o to co bylo dál s touto prodanou společností jsem se nezajímal. Stejně jako v případě prodeje jiných nepotřebných firem v rámci skupiny Agrofert, kterých jsem prodával desítky. Cílem bylo vždy na takové operaci vydělat což je v podnikání normální.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mi známa snaha i některých z vás bagatelizovat načasování doručení žádosti. Znám argument, že každý rok se konají nějaké volby a policie by tak nemohla vůbec konat. Ale přiznejme si, že stojíme sedm týdnů před celostátními volbami, které se konají jednou za čtyři roky a mají rozhodnout o dalším směřování naší země. To určitě není náhoda.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a 1. místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek při projevech o jejich vydání k trestnímu stíhání | Foto: koláž: Český rozhlas | Zdroj: ČTK

Nemohu se zbavit dojmu, že projednávání našeho vydání k trestnímu stíhání má sloužit k jedinému účelu a tím je poškození našeho mediálního obrazu. Férová politická soutěž byla nahrazena mediální policejní hrou, při které je zpochybňována moje dosavadní profesionální manažerská kariéra a moje profesní i osobní čest. Dovolím si tvrdit, že jde o poslední zoufalý pokus zvrátit dosud demokraticky probíhající proces volebního boje, v němž jsou kriminalizováni a dehonestováni čelní představitelé politické strany, jejíž preference dosud nasvědčovaly možnému volebnímu úspěchu.

Jedním ze stěžejních cílů našeho hnutí, který byl vytčen a prosazován celé končící čtyřleté volební období, byl boj proti korupci a pletichaření při nakládání s veřejnými prostředky. Právě žádost o vydání mé osoby k trestnímu stíhání je dle mého názoru vyústěním tohoto boje, v němž jsou nyní využity unfair kroky a záměrná manipulace s fakty. Před svým vstupem do vysoké politiky jsem dlouhodobě působil v komerční sféře, v níž nejsou promíjeny chyby ani osobní selhání a v níž jsem byl každý den vystaven velkému pracovnímu nasazení a osobní odpovědnosti za každé jednotlivé rozhodnutí. Pokud by podobným způsobem jako v mém případě byly účelově vytrženy z kontextu některé kroky nebo některá jednání určitých osob a uměle pospojovány s jednáním jiných osob, lze ad absurdum kriminalizovat každého i kohokoliv z Vás. Vím že sněmovna není soud a nemůže posuzovat vinu či nevinu kohokoliv z nás, ale děsí mně, že většina ve sněmovně není ani ochotna vnímat konkrétní lži a fabulace v policejní žádosti o moje vydání a zavírá před nimi oči.

Klíčové momenty jednání o Čapím hnízdu. 'Policie má proti Babišovi 3500 stran,' řekl poslanec Huml

Číst článek

Dámy a pánové, není cílem tohoto mého vystoupení vás žádat a prosit, aby jste nás nevydávali, protože se toho nebojíme. Nic špatného jsme neudělali a pravda nakonec vyjde najevo.  Jsem pevně přesvědčen, že celé vyšetřování udělení dotace na Farmu Čapí hnízdo je policejní fabulací a nikdy by k němu nedošlo, kdybychom Andrej Babiš a já nebyli v politice. Nebudu se proto účastnit této špinavé hry tím, že bych vám doporučoval, jak máte hlasovat.

Dnešní hlasování ve skutečnosti bude největším testem NÁS všech a s Námi české demokracie. Moji předřečníci i já jsme nade vší pochybnost dokázali, že tzv. Kauza Farma Čapí hnízdo i žádost o naše vydání k trestními stíhání je politická objednávka a možná ještě spíš objednávka kriminálního podsvětí. My všichni, jak tu sedíme a stojíme, jsme slýchali celé měsíce, že nás policie začne stíhat před volbami. Celé měsíce bylo veřejným tajemstvím, že máme být obviněni Andrej Babiš a já. Je proto jen na Vás a na Vašem svědomí, jak dnes budete hlasovat. Andrej Babiš ani já dnes nemůžeme prohrát. Když nás vydáte, bude to naše morální vítězství. Když nás nevydáte, budete to naše morální satisfakce.

Závěrem bych Vám rád řekl, že já sám budu hlasovat pro své vydání. Jsem totiž životní optimista. Věřím, že žiju v právním státě. Věřím v profesionalitu státních zástupců a nezávislost soudů. Neudělali jsme nic špatného, natož nezákonného. Pravda nakonec zvítězí a my očistíme své jméno. V našem případě a ke škodě české demokracie až po volbách. Účel tohoto komplotu bude bohužel již naplněn, taková je však zatím česká politika.

Děkuji za pozornost

Jaroslav Faltýnek, 6. září 2017

kno, pj Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme