univerzita

Zakázaný Erasmus v Maďarsku

Praha | |Ivan Štern |Komentáře |Komentář

Evropské radě se nezdá, že by o životě univerzit měl rozhodovat stát prostřednictvím svých úředníků. Nespornou skutečností ale je, že nejen v Maďarsku má stát silný vliv na univerzity.