'Jižní a Severní Korea souhlasí, že...' Přečtěte si celou deklaraci Kima a Muna z Pchanmundžomu

K čemu přesně se zavázali „prezident Mun Če-in“ a „předseda Výboru pro státní záležitosti Kim Čong-un“ na konci přelomového summitu? Přeložili jsme pro vás celý text Pchanmundžomské deklarace.

Dokumenty Pchanmundžom Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Takhle vypadá rukopis Kim Čong-una: vzkaz, který severokorejský vůdce zapsal do pamětní knihy v Domě míru. V překladu zní: "Nyní se začíná psát nová historie. Věk míru, od počátečního bodu dějin." | Foto: Korea Summit Press Pool | Zdroj: Reuters

Poznámka redakce: Následující překlad je pracovní.

Pchanmundžomská deklarace pro mír, blahobyt a sjednocení Korejského poloostrova 

V tomto významném období historické proměny Korejského poloostrova a vzhledem k trvalému úsilí korejského národa o mír, blahobyt a sjednocení uspořádali prezident Korejské republiky Mun Če-in a předseda Výboru pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky Kim Čong-un mezikorejský summit v „Domě míru“ v Pchanmundžomu dne 27. dubna 2018.

Oba vůdci před 80 miliony Korejců i před celým světem místopřísežně prohlašují, že na Korejském poloostrově už nebude žádná válka, a že tudíž začala nová éra míru.

Oba vůdci sdílí pevné odhodlání vbrzku ukončit dlouhotrvající rozdělení a konfrontaci, tento relikt studené války, a směle nastoupit novou éru národního smíření, míru a blahobytu, jakož i upevnit a rozvíjet mezikorejské vztahy, a to aktivnější cestou, vyhlášenou na tomto historickém místě v Pchanmundžomu následujícími kroky:

I. Jižní a Severní Korea znovu propojí pokrevní příbuzenské vztahy lidu a uspíší budoucnost společného blahobytu a sjednocení Korejců tím, že umožní naprostý a převratný pokrok v mezikorejských vztazích. Touha po zlepšení a rozvoji mezikorejských vztahů převládá v celém národě a v naléhavém volání doby, jež už nelze dál odkládat.

 1. Jižní a Severní Korea stvrdily princip určování osudu korejského národa na základě jeho vlastní vůle a souhlasily, že vytvoří rozhodující moment pro zlepšení mezikorejských vztahů tím, že plně implementují veškeré existující dohody a deklarace, jež obě strany dosud přijaly.
 2. Jižní a Severní Korea souhlasily, že povedou dialog a vyjednávání na rozličných polích včetně vysoké úrovně a že přijmou aktivní opatření k implementaci dohod dosaženýcb na tomto summitu.
 3. Jižní a Severní Korea souhlasily, že v oblasti Kesungu ustanoví společný styčný úřad, kde budou zastoupeny obě strany, aby usnadnily blízkou komunikaci mezi úřady, stejně jako hladkou výměnu a spolupráce mezi lidmi.
 4. Jižní a Severní Korea souhlasily, že budou povzbuzovat aktivnější spolupráci, výměnu, návštěvy a kontakty na všech úrovních, aby znovu oživily pocit národního smíření a jednoty. Obě strany budou mezi Jihem a Severem povzbuzovat atmosféru přátelství a spolupráce, a to pořádáním rozličných společných událostí u příležitosti dat, která nesou zvláštní význam jak pro Jižní, tak pro Severní Koreu, například 15. červen (kdy byla podepsána tzv. Společná deklarace jako výsledek prvního mezikorejského summitu v roce 2000, pozn. red.), kdy se zapojí účastníci ze všech úrovní, včetně ústředních a místních vlád, parlamentů, politických stran a občanských sdružení. Na mezinárodním poli se obě strany shodly, že budou demonstrovat svoji kolektivní moudrost, nadání a solidaritu tím, že se budou společně účastnit mezinárodních sportovních událostí jako Asijské hry 2018.
 5. Jižní a Severní Korea souhlasily, že budou usilovat o brzké vyřešení humanitárních otázek, jež vyplývají z rozdělení národa, a že svolají mezikorejské jednání Červeného kříže, aby prodiskutovaly a vyřešily rozličné problémy včetně opětovného shledání rozdělených rodin. V tomto duchu se Jižní a Severní Korea dohodly, že budou pokračovat v programu setkání rozdělených rodin, a to u příležitosti Dne osvobození 15. srpna tohoto roku. (15. srpna 1945 je den, kdy kapitulovalo Japonsko a skončila tak nadvláda Tokia nad Koreou; Den osvobození je na Jihu i na Severu státním svátkem, pozn. red.)
 6. Jižní a Severní Korea souhlasily, že aktivně uskuteční projekty schválené v deklaraci ze 4. října 2007 (tzn. na druhém mezikorejském summitu, pozn. red.), aby podpořily vyvážený ekonomický růst a společný blahobyt národa. Jako první krok se obě strany shodly na přijetí taktických opatření, která se týkají propojení a modernizace železnic a silnic východního dopravního koridoru, stejně jako mezi Soulem a Sinuidžu (zvláštní administrativní oblast v KLDR na hranici s Čínou, pozn. red.)

II. Jižní a Severní Korea vyvinou společnou snahu ke zmírnění akutního vojenského napětí a praktickému odstranění válečného nebezpečí na Korejském poloostrově.

 1. Jižní a Severní Korea souhlasily, že zcela ustanou ve všech vzájemných aktech nepřátelství, a to ve veškerých oblastech, včetně země, vzduchu a moře, které jsou zdrojem vojenského napětí a konfliktu. V tomto duchu se obě strany dohodly, že demilitarizovanou zónu promění na zónu míru ve skutečném slova smyslu, a sice tím, že k 1. květnu tohoto roku ustanou ve všech nepřátelských aktech a odstraní jejich nástroje, včetně vysílání prostřednictvím tlampačů a distribuce letáků na celém území podél vojenské demarkační linie.
 2. Jižní a Severní Korea souhlasily, že vyvinou taktický plán, aby oblasti kolem severní mezní linie v Západním moři (korejský název pro Žluté moře, pozn. red.) proměnily na mořskou zónu míru, a tak zamezily náhodným vojenským střetům a zaručily bezpečnost rybářským aktivitám.
 3. Jižní a Severní Korea souhlasily, že přijmou rozličná vojenská opatření, aby zajistily aktivní vzájemnou spolupráci, výměnu, návštěvy a kontakty. Obě strany se dohodly na častých schůzkách mezi armádními představiteli, včetně setkání ministerstev obrany, aby tak neprodleně diskutovaly a řešily vojenské otázky, jež mezi nimi vyvstanou. Vzhledem k tomu se obě strany shodly, že první vojenské rozhovory svolají v květnu, a to na úrovni generálů.

III. Jižní a Severní Korea budou aktivně spolupracovat, aby na Korejském poloostrově zavedly trvalý a pevný mír. Stávající stav příměří je nepřirozený a ukončit jej a zavést na Korejském poloostrově silný mírový režim je historické poslání, které již nesmí být nadále odkládáno.

 1. Jižní a Severní Korea znovu potvrdily dohodu o neútočení, která znemožňuje užití jakékoli formy síly proti sobě navzájem, a souhlasily, že se této dohodě striktně podřídí.
 2. Jižní a Severní Korea souhlasily, že provedou ozbrojení, a to ve fázích odpovídajícím zmírňování vojenského napětí a významným pokrokům v budování vojenské důvěry.
 3. Během tohoto roku, který je 65. výročím příměří, Jižní a Severní Korea souhlasily, že budou aktivně usilovat o trilaterální summit za účasti obou Korejí a Spojených států, nebo o kvadrilaterální summit za účasti obou Korejí, Spojených států a Číny, s výhledem vyhlásit konec války a zavést trvalý a pevný mírový režim.    
 4. Jižní a Severní Korea potvrdily společný cíl dosáhnout, prostřednictvím úplné denuklearizace, Korejského poloostrova bez jaderných zbraní. Jižní a Severní Korea sdílejí názor, že opatření zavedená Severní Koreou jsou velmi významná a zásadní pro denuklearizaci Korejského poloostrova, a dohodly se, že v tomto ohledu obě vykonají svoji roli a povinnosti. Jižní a Severní Korea souhlasily, že budou aktivně usilovat o podporu a spolupráci s mezinárodním společenstvím ve jménu denuklearizace Korejského poloostrova.

Oba vůdci souhlasili, že prostřednictvím pravidelných schůzek a přímých telefonických rozhovorů budou vést častou a upřímnou diskusi o otázkách, které jsou pro národ životně důležité, aby posílili vzájemnou důvěru a společně usilovali o posílení pozitivního obratu směrem k nepřetržitému pokroku mezikorejských vztahů, stejně jako o mír, blahobyt a sjednocení Korejského poloostrova. 

V této souvislosti prezident Mun Če-in souhlasil, že tento podzim navštíví Pchjongjang.

27. dubna 2018

Vykonáno v Pchanmundžomu 

    Mun Če-in                                             Kim  Čong-un

    Prezident                                                Předseda Výboru pro státní záležitosti

    Korejská republika                             Korejská lidově demokratická republika

mls Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme