Evropská kosmická agentura

|Zdenka Turková, Marína Dvořáková |Vesmír

Evropská kosmická agentura vzdává úsilí o záchranu Fobosu

Odborníci Evropské kosmické agentury se vzdávají úsilí o navázání kontaktu a řízení ruské meziplanetární sondy Fobos – Grunt. Pokud se ruským vědcům nepodaří navázat další kontakt se sondou s cílem ovládnout její let, zřejmě dojde k jejímu zřícení na povrch Země.