Průvodce pro sněmovní volby 2021: Jak hlasovat? Co když mám covid? A kdy budou výsledky?

Volby do Poslanecké sněmovny se blíží, hlasování nás čeká přesně za měsíc. Lidé rozhodnou o složení dolní komory Parlamentu a o tom, kam bude Česko následující čtyři roky směřovat. Server iROZHLAS.cz připravil průvodce, v němž se dozvíte, co všechno si s sebou k volbám vzít, na co si dát pozor nebo zda si můžete udělat fotku s volební urnou. O hlasy voličů se tentokrát utká celkem 22 uskupení a 5258 kandidátů.

OTÁZKY A ODPOVĚDI Praha Tento článek je více než rok starý Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

volby

Kdo povede následující čtyři roky Česko? Za měsíc rozhodnou občané ve volbách (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

O čem se hlasuje?

O obsazení dolní komory, tedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volby do sněmovny patří k těm nejdůležitějším a také nejsledovanějším. Svými hlasy Češi rozhodnou nejen o poslancích, ale i o směřování České republiky v nadcházejících čtyřech letech. Rozložení sněmovny bude klíčové pro vznik nové vlády, kterou sestaví strana nebo koalice několika uskupení. Voliči zároveň dají najevo, kdo by se měl stát premiérem.
Nahoru   

Kdo může k volbám?

Každý svéprávný občan České republiky, který alespoň ve druhý den konání voleb dosáhl věku 18 let.
Nahoru   

Kdy se volby konají?

V pátek 8. a v sobotu 9. října 2021. První den budou volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00, druhý den pak od 8.00 do 14.00.
Nahoru   

Lze volit v kterékoliv volební místnosti?

Volební kompas 2021. Jaká strana je vám nejbližší? Stačí odpovědět na 30 otázek

Číst článek

Pokud nemáte voličský průkaz, tak nikoliv. Hlasovat musíte na určeném místě a v konkrétní volební místnosti. Kam jít volit, vás informuje starosta obce do 23. září. Oznámení může například vyvěsit na úřední desce obecního úřadu, případně může využít také místní tisk nebo rozhlas. Informace také můžete dostat do schránky spolu s hlasovacími lístky, které voliči dostanou nejpozději do 5. října.
Nahoru   

Co dělat, když nebudu v místě trvalého pobytu?

Vyřídit si voličský průkaz. Vydává ho obecní úřad v místě vašeho trvalého pobytu. Lze o něj požádat třemi způsoby: osobně do 6. října do 16.00; písemně do 1. října, přičemž musíte připojit úředně ověřený podpis; elektronicky prostřednictvím datové schránky, a to rovněž do 1. října. Obecní úřad ho vydá nejdříve 23. září. Vyzvednout si ho můžete osobně nebo vám jej úřad může někam poslat.

Pro vydání průkazu není žádný oficiální formulář. Vzor, který doporučuje ministerstvo vnitra, najdete zde. V dokumentu by se mělo objevit vaše jméno, datum narození, trvalá adresa a váš telefon nebo e-mail. Nezapomeňte také napsat, zda si voličský průkaz vyzvednete nebo ho chcete zaslat.

Máte-li voličský průkaz, musíte ho spolu s dokladem totožnosti odevzdat komisi ve volební místnosti. Následně od ní obdržíte hlasovací lístky pro volební kraj, ve kterém se nacházíte, a také úřední obálku.

Pokud voličský průkaz ztratíte, nemůžete hlasovat. Úřad duplikát nevydává.
Nahoru   

Co když nevím, kam jít volit?

Obraťte se před volbami nebo i v den hlasování na svůj obecní úřad.
Nahoru   

Jak volit v zahraničí?

Pouze na zastupitelském úřadě. Je ovšem nutné dodržet určitý postup, který je jiný u pobytu dlouhodobého a krátkodobého.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí musíte poprvé požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů, který spravuje zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky. Pro žádost o zápis není žádný předepsaný formulář, vzor najdete zde. Musíte k ní přiložit originál či ověřenou kopii dokladu potvrzující vaši totožnost, české státní občanství a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde budete do zvláštního seznamu zapsán, třeba nájemní smlouvu. Není potřeba ověřený podpis voliče. Tyto žádosti musely být příslušnému úřadu doručeny do 29. srpna.

Volební komise vylosovala čísla uskupení. ANO má 20, Piráti a STAN 17, Spolu 13 a ČSSD 5

Číst článek

Pokud se zapíšete do tohoto zvláštního seznamu a nebudete v době voleb v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, protože pojedete třeba na dovolenou, můžete zastupitelský úřad požádat o voličský průkaz, na který můžete volit v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí nebo třeba i v Česku. Vzor pro tento průkaz z webu ministerstva vnitra najdete zde. Více o voličském průkazu najdete výše.

Ale pozor. Pokud se zapíšete do zvláštního seznamu voličů, tak máte-li stále trvalý pobyt na území Česka, jste vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů na obecním úřadě v místě vašeho trvalého pobytu. Pokud byste v budoucnu opět chtěli volit na území Česka, musíte požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. A potvrzení pak musíte odevzdat před volbami obecnímu úřadu nebo v den voleb příslušné okrskové volební komisi.

Při krátkodobém pobytu v zahraničí můžete volit na voličský průkaz, který vydává obecní úřad v místě vašeho trvalého pobytu v Česku. Voličský průkaz vám může obecní úřad zaslat do zahraničí na požadovanou adresu nebo na zastupitelský úřad, kde hodláte hlasovat.

Ve volební místnosti pak musíte prokázat totožnost a české občanství, a to občanským průkazem nebo pasem. Pokud máte voličský průkaz, musíte ho odevzdat komisi. Následně od ní obdržíte hlasovací lístky a úřední obálku. V zahraničí se letos volí kandidáti z Ústeckého kraje, kde se očekává souboj premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem, tento kraj vybrala již začátkem ledna Státní volební komise pomocí losu.
Nahoru   

Občanský průkaz, hlasovací lístky a úřední obálka

Co všechno si s sebou vzít k volbám?

Stačí doklad totožnosti. Přinést si můžete i sadu svých hlasovacích lístků, které dostanete do schránky. Stejnou sadu ale můžete obdržet i od okrskové komise přímo ve volební místnosti.
Nahoru   

Co vás čeká ve volební místnosti?

Prokážete se dokladem totožnosti – občanským průkazem nebo pasem. Případně ukážete voličský průkaz. Komisař si vás pak odškrtne v příslušném seznamu a vydá vám úřednickou obálku, případně i hlasovací lístky.
Nahoru   

A když nemám občanský průkaz ani pas?

Volební kalkulačka 2021. Nastavte si výsledek voleb a složení Poslanecké sněmovny

Číst článek

Na obecním úřadě s rozšířenou působností si můžete zažádat o vydání „zrychleného“ občanského průkazu.

Vyhotoví vám jej do pěti pracovních dnů za poplatek 500 korun, nebo do 24 hodin za poplatek 1000 korun. Pokud zvolíte rychlejší variantu, musíte si občanský průkaz vyzvednout na ministerstvu vnitra (Na Pankráci 1623/72, Praha 4). Ve volební pátek tam budou prodlouženy úřední hodiny do 18.00.

Do letošního srpna platilo, že obecní úřady obcí s rozšířenou působností může na počkání vydat občanský průkaz, který bude platný jeden měsíc. To už ale možné není.

Nahoru   

Musím jít za plentu?

Ano. Když si u komise vyzvednete úřednickou obálku, musíte se odebrat za plentu. Až tam do ní vložíte hlasovací lístek. Nesmíte jej do obálky dát před volební komisí ani nikým jiným. Hlasování musí být tajné. Jestliže neodejdete za plentu, komise vám neumožní hlasovat.
Nahoru   

Může se mnou jít za plentu manžel, otec nebo dítě?

Ne. Musí zůstat zachováno právo na tajné hlasování. Pokud ale máte zdravotní potíže nebo neumíte číst a psát, může jít s vámi za plentu jiný volič, který vám s hlasováním pomůže. Nemůže to být ale člen volební komise.
Nahoru   

Jakým způsobem se hlasuje?

Za plentou si vyberete jeden hlasovací lístek uskupení, které chcete podpořit. Můžete na něm také zakroužkovat nanejvýš čtyři kandidáty, které chcete upřednostnit před ostatními. Takto zvýhodněný kandidát může díky vašim preferenčním hlasům přeskočit kandidáty, kteří jsou na lístku před ním. Váš hlas ale bude platný, i když nikoho neoznačíte.

Výsledky voleb mohou překvapit víc než jindy. Zřejmě rozhodnou ekonomická témata, odhaduje Honzejk

Číst článek

Následně vložíte do úřední obálky pouze tento jeden hlasovací lístek. Pozor, ať se vám lístky neslepí. Pokud v obálce komise při sčítání najde víc než jeden lístek, bude váš hlas považovat za neplatný. Přeložení ani natržení nemá na platnost lístku vliv. Pak už jen stačí vhodit obálku s hlasovacím lístkem před komisí do volební urny. Pokud hodíte do urny pouze hlasovací lístek, který nevložíte do obálky, tak bude tento hlas neplatný.
Nahoru   

A když se spletu?

Pokud jste ještě nehodili obálku s hlasovacím lístkem do volební urny, nic se neděje. Můžete jít znovu za plentu a své rozhodnutí změnit. Můžete si také kdykoli od volební komise vyžádat novou sadu hlasovacích lístků.
Nahoru   

Výsledky v sobotu večer

Co když nemohu ze zdravotních důvodů přijít do volební místnosti?

Obrátit se dopředu na obecní úřad v místě trvalého pobytu. Pokud jste v nemocnici či třeba sanatoriu, můžete se nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů nebo si vyřídit voličský průkaz. Pokud jste doma ve svém volebním okrsku, může pak někdo z vašich příbuzných nebo známých ještě v den hlasování poprosit o pomoc okrskovou komisi přímo ve volební místnosti. Její členové k vám poté zdarma přijdou s přenosnou volební schránkou, kam můžete vhodit svůj hlas.
Nahoru   

A co když mám covid-19?

Pokud jste v karanténě nebo izolaci kvůli koronaviru, i tak můžete volit.

Hlasovat mohou lidé z auta u volebního stanoviště, takzvané drive-in hlasování. Tato stanoviště budou v každém okresu. Tímto způsobem mohou lidé volit ve středu 6. října od 8.00 do 17.00. Kromě občanského průkazu či pasu, případně voličského průkazu, s sebou musíte mít doklad o nařízené karanténě. Hlasovat lidé musí s respirátorem se staženým okýnkem, neměli by z auta vystoupit. Umístění volebních stanovišť zveřejní krajské úřady do 23. září.

Do sněmovních voleb letos kandiduje 5260 lidí. Žen je vůbec poprvé víc než 30 procent

Číst článek

Hlasovat mohou lidé také do zvláštní přenosné volební schránky. Musí ale do 7. října do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádají příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Tímto způsobem mohou volit od pátku 8. října od 8.00 do soboty 9. října do 14 hodin. Kontakty na krajské úřady pro zažádání o zvláštní přenosnou volební schránku budou k dispozici do 28. září.

Hlasovat mohou také lidé v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno. Hlasovat budou moct od čtvrtka 7. října od 8.00 do pátku 8. října do 18.00.

Tyto speciální způsoby hlasování je možné využít, bude-li 15. září trvat kvůli koronaviru stav pandemické pohotovosti či nouzový stav alespoň pro část Česka. Pandemický stav podle pandemického zákona platí v tuto chvíli do února 2022.
Nahoru   

A když přijdu volit pozdě?

Volební místnosti se zavírají v sobotu 9. října ve 14.00. Před ukončením hlasování ale komise umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Poté už ale nikdo hlasovat nemůže.
Nahoru   

Kdy budou známy výsledky?

Jakmile se uzavřou volební místnosti, začnou komise hlasy sčítat. Výsledky z prvního okrsku jsme se při posledních sněmovních volbách dozvěděli už ve 14.22. Celkové výsledky pak budou známy ještě ten den večer, před čtyřmi lety se sečetly hlasy ze všech volebních okrsků po 21. hodině.
Nahoru   

Zajímavosti k volbám

SRP A KLADIVO

Člen volební komise v Brně si při senátních a krajských volbách v roce 2016 oblékl bílé tričko s rudou hvězdou, srpem a kladivem. Muže proto tajemník městské části Brno-střed Petr Štika vyzval, aby se převlékl. „V zákoně o volbách je, že se nesmí v době voleb v blízkosti místností používat žádné symboly a věci k propagaci. Rudá hvězda na bílém tričku a k tomu srp a kladivo je podle mě propagací KSČM, takže tím jednoznačně porušuje zákon," uvedl tehdy Štika.

Mohu si vzít do volební místnosti oblečení s politickými motivy?

Ne. Ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí je během hlasování zakázána volební agitace. Nařízení platí jak pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty, tak i pro členy volební komise a samotné voliče.
Nahoru   

Mohu si ve volební místnosti udělat selfie s urnou?

Ano, focení během hlasování zakázáno není. Raději se ale ve volební místnosti domluvte s okrskovou komisí. Hlavní slovo má její předseda, který dohlíží na pořádek ve volební místnosti a bezprostředním okolí. Pokyny šéfa komise jsou pak pro všechny závazné. Pokud by volby byly v ohrožení, může právě on případně zavolat i policii.
Nahoru   

Mohu si obličej před volební komisí zakrýt třeba kapucí?

Ne. Po příchodu do volební místnosti musíte prokázat svoji totožnost. Pokud si zakryjete obličej tak, že nemůžete svou totožnost prokázat, komise vám neumožní hlasovat.
Nahoru   

Mohu zaškrtnout kandidáty na hlasovacím lístku tužkou?

Ano. Volební místnosti mají být vybaveny psacími potřebami, aniž by ale zákon výslovně stanovil jakými. Nicméně většinou bývají za plentou propisky, protože je nelze vygumovat.
Nahoru   

Mohu na hlasovacím lístku označit preferenční hlasy u kandidátů místo kolečkem třeba křížkem, srdíčkem nebo smajlíkem?

Ne. Na hlasovacím lístku musíte vyznačit přednostní hlasy jedině zakroužkováním pořadového čísla kandidáta.

Označit můžete nanejvýš čtyři kandidáty jedné strany, které chcete upřednostnit před ostatními. Takto zvýhodněný kandidát může díky vašim preferenčním hlasům přeskočit ostatní, kteří jsou na lístku před ním. Pokud je zakroužkováno více jmen, hlas je platný, k preferenčním hlasům se ale nepřihlíží. Váš hlas nicméně bude platný, i když nikoho neoznačíte.
Nahoru   

Mohu podepsat svým jménem hlasovací lístek, který následně vložím do úřední obálky a vhodím do urny? Bude platný?

Ano, takové písemné úpravy lístku nemají vliv na posuzování jeho platnosti.
Nahoru   

Mohu si vyfotit svůj hlasovací lístek a sdílet ho na sociálních sítích?

Ano, z pohledu volebního zákona takový postup není zakázán.
Nahoru   

Takhle raději ne, obálku do volební urny musíte vhodit sami | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Může za mě vhodit obálku do urny moje dítě?

Ne. Úřední obálku s hlasovacím lístkem musíte před volební komisí vhodit do urny sami. Ve výjimečných případech vám s tím může pomoci jiný volič, nikoliv však člen okrskové komise.
Nahoru   

Mohu jít volit podnapilý nebo opilý?

Záleží na rozhodnutí okrskové komise. Hlavní slovo má její předseda, který dohlíží na pořádek ve volební místnosti a bezprostředním okolí. Pokyny šéfa komise jsou pak pro všechny závazné. Pokud se opijete a narušíte pořádek ve volební místnosti, může vás předseda komise z volební místnosti vykázat nebo zavolat policii.
Nahoru   

Volby 2021

Anna Jadrná Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme